پریا

سلام

من دختر شیطون وباهوشی هستم. من این حرفارو نمیگم که برین از مهد کودکم بپرسید .اونجا خیلی بهم خوش میگذره...هنوز دو روز از رفتن به اونجا نگذشته بود که یاد گرفتم عروسکامو ساکت کنم وبهشون بگم هیس!   البته من حرف نمیزنم ولی تلاش زیاد میکنم. م م به ب ب میگه پریا به من رفته... ابته من خیلی تو کاراشون دخالت نمی کنم چون اونا همیشه بهم میگن این کارش به من رفته اون کارش به تو رفته ... خوب بالاخره من به یکی رفتم...اصلاً من به خودم رفتم چون مثل من هیج جا وجود نداره... خب برم بازی کنم  با با یعنی خدافظ دوبار میام واستون حرف میزنم

/ 0 نظر / 14 بازدید