شعر م م که واسم میخونه

پدرک نا نداره...

مادرک خسته شده...

دخترک فقط نیگا میکنه به آسمون....

حوریها ...پریها ....فرشته ها.... دعا کنین توحقمون.....

تا که من خوب بشم ....بازی کنم ....شادی کنم.... ای خدای مهربون!!

آمین!

/ 0 نظر / 10 بازدید