نمی دونم چرا به سی دی ها می گویی کارت شاید به خاطره اینه که واقعا داخل کارت است بگذریم...اولین سی دی که واست خریدم آوای تاتی بودالبته شماره 2 تو اون موقع یکسال و نیمه بودی و یک صندلی کوچک قرمزی داشتی (هنوز هم داری) می رفتی روش می نشستی وبعد ساعتها اون واست می خوند و تو هم دقیق و جز به جز نگاه می کردی...آخ یادمه به داستان بستنی و سنجاب کوچولو خیلی علاقه داشتی...

الان نزدیک دو سال از او نموقع می گذره...و تو همچنان به آوای تاتی شماره 2 علاقه داری البته حالا به قسمت موش کوچولو  ومهمونی که فکر کنم مختصری در پست فبلی ام راجع این موضوع نوشتم... به همین خاطر بابایی از من خواهش کردند و به من موقعی که سر کار بودم زنگ زدند و گفتند تا امروز سی دی جدیدی نخریدی به خونه نیا چون از ای آوای تاتی حالم بهم می خوردهکلافهو من هم سریع و بدون چون چرا به فروشگاه تارا که معدن این چیزهاست و سی دی خاله ستاره رو برات خریدم....هوراو الان نزدیک 5 روز از تاریخ خرید سی دی جدید می گذره و کامپیوتر از صبح ساعت 9 شب تا 11 شب فقط برات قصه های خاله ستاره تعریف می کنه..عصبانی.فکر کنم با این اوضاعی که تو در پیش گرفتی باید هر روز سی دی جدیدی بخرم و فکر نکنم 365 نوع سی دی وجود داشته باشه!هیپنوتیزم