سلام ...من مامی پریا امروز ١٧ اسفند ١٣٨٨ باید بگم که خیلی خوشحالم ...چون جواب آزمایشهای پریا جون این طور نشون داده بود که هیچ اسیدی تو مری اش دیده نشده و نشان دهنده اینه که ریفلاکس اش بعد از تقریبا سه سال داره برطرف میشه...طفل معصوم چه حکایتهایی با این رفلاکسش داشت و چه زجرهایی که نکشید ..همین جا از تمامی دوستام که تو این مدت (کم هم نبوده) تشکر میکنم ...چون با حضور گرمشون و یا باصدای قشنگشون به من محبتشون رو نشون دادن...خدارا هم شکر گزارم که به من و بابی این صبر و داد تا در امتحانش پیروز و سر افراز بیرون بیایم...