نه دیگه نمی تونم این عنوان رو واسه اینجا انتخاب کنم چون همین جوری که میگذره روند صحبت های تو بیشتر و بیشتر میشه تو این روزها دامنه لغتت زیاد و زیاد  میشه طوری که بعضی جاها می مونم چی جواب تو بدم بعضی روزها با بابی میای پیشم و خیلی هم بهت خوش میگذره ولی من از پا در میام ....علاقه خاصی به آب سرد کن و لیوان داری میری هرچی لیوان هست بر می داری و قلوپ و قلوپ آب سرد می خوری هر چی هم بهت تذکر میدم فایده نداره....

با امیر مهدی که مهدی صداش میزنی مسابقه میذاری تو آب خوردن نه یک بار بلکه صد بار ... اون هم کجا وسط راهرو بعدش دوتایی میزنید به آواز و با خنده های شادمانه همه رو به وجد میارید بجز منو مامان امیر مهدی...

از خونه با بابی بهم زنگ میزنی بهم میگی : می سام بیام ادایه مامانی  بعدبهم میگی زود بیااونمون من گیه کردم.(یعنی گریه می کنم)

تو ماشین تو پارک تو مهمونی عاشق ادایه مامانی هستی خلاصه همه جا ....

جدیدا عصبانی میشی طوری که نمی تونم حریفت بشم و دیگه اون دخمل کوچولویی که همیشه مظلوم بود نیستی داری قدرتمند میشی ولی عزیزم قدرتت رو باید در بیرون خونه نشون بدی نه تو خونه خونه مون جایی که همیشه باید توش محبت باشه محبت خیلی زیاد ....وقتی چیزی بهت ندیم عصبانی میشی:تو بدی عزیزمهیپنوتیزم

اگه من بدم پس عزیز گفتنت چیه؟ اگه خوبیم پس بد گفتنت چیه؟

سوار ماشین تو اتوبان اگه بشنوی و احساس کنی کسی برای ما بوق میزنه میگی : مرضعصبانی

یکی از ترفندهای جدید تو موقع فرار کردن از کار میدونی چیه؟ داد می زنی و جیغ میکشی؟ گیه کردم گیه کردم:( یعنی گریه می کنم ها)گریه 

.

.

کسی میدونه چه جوری باید سایز عکسهامو تغییر بدم کلی عکس اپلود نشده دارم....